Werkwijze

Bij ons op het kinderdagverblijf staat het kind centraal. Wij zorgen ervoor dat kinderen op een goede en gezonde manier ontwikkelen.  Dit gebeurt in een veilige omgeving, die wij en onze medewerkers verzorgen.

Ons kinderdagverblijf is een plek waar kinderen elkaar ontmoeten. Niet alleen om ‘gezellig met elkaar te spelen’, maar ook om van elkaar te leren en ervaringen op te doen. De ruimte op het kinderdagverblijf is ingericht om dit te kunnen realiseren.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Om ieder kind optimaal te laten ontwikkelen vinden wij een aantal kernwaarden belangrijk.

Meer informatie leest u in het Pedagogisch Beleidsplan.