Werkwijze

Bij ons op het kinderdagverblijf staat het kind centraal. Wij zorgen ervoor dat kinderen op een goede en gezonde manier ontwikkelen.  Dit gebeurt in een veilige omgeving, die wij en onze medewerkers verzorgen.

Ons kinderdagverblijf is een plek waar kinderen elkaar ontmoeten. Niet alleen om ‘gezellig met elkaar te spelen’, maar ook om van elkaar te leren en ervaringen op te doen. De ruimte op het kinderdagverblijf is ingericht om dit te kunnen realiseren.

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze. Om ieder kind optimaal te laten ontwikkelen vinden wij een aantal kernwaarden belangrijk.

Meer informatie leest u in het Pedagogisch Beleidsplan.

Om kinderen optimaal te laten ontplooien moet een kind zich veilig en geborgen voelen. Doordat wij vanaf baby af aan een band op bouwen met de kinderen. De rol van de pedagogisch medewerken is van groot belang. Door vaste pedagogisch medewerker waar het kind aan kan hechten, voelt het kind zich veilig.

Wij streven ernaar om dit te realiseren door in een week maximaal twee vaste medewerkers op de groep te hebben.

Kinderen hebben structuur en duidelijkheid nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Wij bieden een vaste dagindeling aan waardoor kinderen herkenning krijgen in het ritme van de dag. Door de structuur krijgen kinderen meer zekerheid.

De indeling van onze ruimte is zo afgestemd dat er overzichtelijk een keuze kan worden gemaakt waar een kind wil gaan spelen.

Bij kinderdagverblijf Meintje krijgen kinderen de kans om zelf te onderzoeken en ontdekken. Door een gevarieerd aanbod van speelgoed en activiteiten willen wij dat kinderen zelf op onderzoek gaan. Wat kinderen al zelf kunnen laten wij ook graag aan hen over. Denk hierbij aan zelf eten / voelen aan materialen / zelf aan en uitkleden etc.